Menu Close

Istorija

Įstaiga  vykdo: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir  specialiųjų poreikių vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Švietimo pagalbą teikia: logopedas, specialusis pedagogas ir socialinis pedagogas.

Pedagogai apie vykdomas veiklas tėvus informuoja per dienyną „Mūsų darželis“, socialinėje Facebook Joniškio lopšelis-darželis Ąžuoliukas paskyroje, internetiniame įstaigos puslapyje: https://www.azuoliukasjoniskis.lt

Įstaigoje veikia 9 grupės, dirba 42 darbuotojai, iš jų – 20 pedagogų, 22 kiti darbuotojai