Menu Close

Maitinimas

 Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m.

Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoje tvarkos aprašas 2022 m.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl nemokamo maitinimo kainų nustatymo” 2022 m.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m.

Joniškio vaikų lopšelis – darželis “Ąžuoliukas” dalyvauja ES paramos programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”.

Joniškio vaikų lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ vaikų maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais ir jo pakeitimais.

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis atnaujintu 15 dienų valgiaraščiu. Alergiškiems vaikams  organizuojamas pritaikytas maitinimas.