Menu Close

Tėvų prašymai

Lopšelio grupėse 2 laisvos vietos.
Ikimokyklinėse ugdymo grupėse 24 laisvos vietos.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse 2 laisvos vietos.
Vaikai į lopšelį-darželį priimami eilės tvarka, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus:

1. prašymą;
2. vaiko asmens dokumento kopiją.

Priimant vaiką į lopšelį-darželį, sudaroma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę.

Vaikai priimami į:
ankstyvojo amžiaus (1,5 m.–3 m.);
ikimokyklinio amžiaus (3 m.–5 m.);
priešmokyklinio ugdymo (5–6 m.) grupes.